Hushållsvåg för mediciner, kosttillskott och kryddor

När det enbart är ett par gram som ska vägas passar inte de ordinarie hushållsvågarna. I detta fall bör istället en så kallad skedvåg väljas. Dessa används exempelvis när kryddor, kosttillskott eller mediciner ska vägas upp.

Exempel på våg

Teknikproffset har en digital skedvåg i metall som visar vikten direkt på skeden. Med en noggrannhet på 0,1 gram kan den användas för dosering av allt från kryddor till bakpulver vid matlagning och bakning. Högsta vikt att väga är 300 gram. Enheten är även kompatibel med Oz, Ct och Gn.

digital skedvåg

Kan köpas på Teknikproffset.se

 

När används skedvåg?

 • Kosttillskott
  I en artikel hos Tillskottsvaruhuset, om proteinpulver, påpekas hur svårt det kan vara att dosera korrekt mängd när det kommer till mindre mängder av tillskott. En lösning som nämns är därmed att väga istället för att använda mått. I de flesta fall kan en klassisk hushållsvåg användas men vid mindre volymer bör skedvågen vara betydligt mer funktionsanpassad.
 • Kryddor
  Den vanligaste användningen är uppmätning av kryddor. Många recept anger kryddor i gram för att det därmed ska bli mer exakt än om exempelvis kryddmått används som mått. I måttsatser kan kryddorna sjunka ihop och därmed väga relativt olika. Med skedvåg skapas därmed en mer exakt dosering.
 • Mediciner
  Generellt ges läkemedel i piller- eller flytande form. Samtidigt är det inte alltid som dessa piller är märkta med vikt vilket kan göra att skedvågen kommer till nytta. Detta som en säkerhetsåtgärd för att vara säker på att exakt rätt antal gram av läkemedlet tas.

 

Så fungerar skedvågen

Det som kännetecknar en skedvåg är:

 • Ner till tiondels gram
  Vanliga hushållsvågar mäter ner till 5 eller 10 gram. En skedvåg visar intervaller ner till 0,1 gram. Detta digitalt för att visa exakt vad det som ligger på skeden väger.
 • Visar vikten på skedens handtag
  På handtagets ovansida finns en display som visar vikten. Här kan det även förekomma knappar som används för att göra inställningar på vågen.
 • Våg i skeden
  Ordet ”Skedvåg” kommer från att vågen ser ut som en sked och att vägning sker direkt i själva skeden.

 

Tareringsfunktion

I vissa fall kan det även vara en fördel att vågen har tareringsfunktion. Med det menas att vågen kan nollställas även när det något på vågen. Funktionen används primärt på större vågar vid exempelvis bakning.

Exempelvis kan en skål ställas på en klassisk hushållsvåg varpå mjölet mäts upp direkt i skålen. Därefter nollställs vågen varpå exempelvis mjölk kan hällas i och mätas utifrån vikt. På detta sätt behöver inte separata behållare användas för uppvägning och blandning. Med tanke på vad funktionen primärt används till är det sällan som tareringsfunktion finns på skedvågar.